Cenovnik

Informaciju za postpaid pakete o ceni pozivanja željene destinacije možete dobiti na dva načina:

  1. odabirom države ili
  2. upisivanjem cifara destinacije koju želite da pozivate

Sve cene su za 1 minut razgovora, a obračunski interval je 1 sekunda.

Napomena: u cene je uračunat PDV.

Za prepaid pakete, u cene nisu uračunati troškovi uspostave poziva preko broja
0800 19 21 21 koji iznose 2,40 dinara/minut  (uračunat je PDV).

ili