ADSL ugovor


Gama Electronics sa korisnikom potpisuje Aneks ugovora - Aneks ugovora za ADSL (pravno lice) ili Aneks ugovora za ADSL (fizičko lice) - na osnovu prihvatanja i zaključenja Ugovora o pružanju Internet usluga putem ADSL priključka, koji se primenjuje za sve korisnike, a koji je objavljen na ovom sajtu (pogledajte Ugovor za ADSL Data/Images/pdfikonica1.png) i predstavlja njegov sastavni deo.

Nudimo Vam ADSLSet i ADSLSet Plus.