News server

Usenet je mreža koja omogućava razmenu poruka NNTP protokolom putem javno dostupnih servera. News serveri čuvaju poruke koje su dostupne svima koji žele da ih čitaju. Poruke se mogu slati ili čitati sa servera. Osim tekstualnih poruka moguće je slati i slike, e-knjige, programe, itd.

Najpoznatiji besplatni program koji se dobija u okviru Windows operativnog sistema je Outlook Express. Ostali, popularni programi su Forte Agent, Microplanet Gravity, News Xpres, ...

Svim našim korisnicima koji pristupaju preko različitih vrsta pristupa (dial up, ADSL, stalne veze) omogućavamo razmenu informacija sa mnogobrojnim korisnicima ovog servisa širom čitavog sveta. Broj dostupnih news grupa je trenutno preko 102.000 i stalno se uvećava.

Naš news server se nalazi na adresi news.bitsyu.net.

 

Uputstvo za podešavanje news klijenta (primer je dat za Outlook Express)


 1. Pokrenite program Outlook Express; odaberite Tools -> Accounts...
   
  Data/Images/1_s_no2.jpg

   

 1. U prozoru Internet Accounts odaberite karticu News; odaberite Add -> News...
   
  Data/Images/1_s_no3.jpg 

   

 1. U polje Display name upišite Vaše ime i prezime i kliknite na Next.
   
  Data/Images/2_s_no2.jpg 

   

 1. U polje E-mail address upišite elektronsku adresu i kliknite na Next.
   
  Data/Images/3_s_no1.jpg

   

 1. U polje News (NNTP) server upišite news.bitsyu.net i kliknite na Next.
   
  Data/Images/4_s_no1.jpg

   

 1. Ostalo je samo da kliknete na Finish i time ste podesili potrebne parametre za korišćenje elektronske pošte.
   


Po izlasku iz sekcije za podešavanje parametara news servera, pojaviće se poruka Would you like to download newsgroups from the news account you added? Odaberite Yes.

Pojaviće se celokupan spisak news grupa koje možete pregledati, a iz spiska news grupa izaberite grupe koje želite da pratite i kliknite na Subscribe.