Audio streaming

Razvoj modernih komunikacionih i informatičkih usluga omogućava globalni pristup i disperziju informacija. Radi obogaćenja i adekvatne primene informatičke ponude i multimedijskog nastupa u mogućnosti smo da Vam ponudimo uslugu audio streaminga.

Usluga audio streaminga omogućava da na brz i jednostavan način pokrenete Internet radio stanicu.

Potrebni tehnički preduslovi za audio streaming

  • kompjuter sa instaliranim operativnim sistemom, minimalnim setom potrebnih programa i ugrađenom audio karticom,
  • program za kodiranje i
  • stalna veza sa Internetom (preporučena minimalna brzina 128 kbps).

Preporučujemo naše ADSL2+ pakete kod kojih je garantovani protok (upload) minimalno 512 kbps.

Cenovnik

Setup audio servera ne naplaćujemo!

Mesečna pretplata za audio streaming je data u tabeli i zavisi od broja korisnika i emitovanog stream-a.

broj korisnika stream 32kbps stream 64kbps stream 96kbps stream 128kbps stream 256kbps
do 50 696,00 din 1080 din 1440 din 2280 din 4200 din
do 100 1200 din 1800 din 2760 din 4200 din 7200 din
do 200 2400 din 3600 din 5400 din 8160 din 14400 din

Napomena: u sve cene je uračunat PDV. Cene su iste za pravna i fizička lica.

KORISNIK se obavezuje da objavljuje samo dozvoljene i prihvatljive multimedijske sadržaje, a u skladu sa zakonskim i drugim propisima i dozvolama nadležnih organa. Takođe se obavezuje da pre objavljivanja multimedijskih sadržaja reguliše pravo na njihovo objavljivanje i distribuciju sa nosiocima zaštićenih prava intelektualne svojine i isključivo je odgovoran za neovlašćeno objavljivanje tih sadržaja.

Sve informacije možete dobiti slanjem upita e-mail-om ili pozivom na broj telefona: (011) 333 0 333.