Pojava novog malicioznog programa

Usled pojave novog malicioznog programa (tipa ransomware) koji se brzo širi Internetom, molimo Vas da budete posebno obazrivi prilikom otvaranja attachment-a (priloženih datoteka) u dobijenim email porukama.

 

Karakteristike ovih novih malicioznih poruka su:

1.Naslov poruke sadrži "Potrazivanje dugovanja", nakon čega ide osoba, firma i/ili slučajna kombinacija znakova

2.Tekst poruke je isti, razlika je što je naslovljen na drugu osobu ili firmu i navode se različita imena banaka koja preuzimaju dugovanja

3.Poslat je sa adrese: office@adriadoo.com (postoji mogućnost da je poslat sa još nekih adresa)

4.U prilogu poruke se nalazi maliciozni word (.doc) dokument

 

Takođe Vas molimo da:

1.proverite da li imate na računaru intstaliran i update-ovan anti-virus i/ili anti- malware zaštitni program

2.napravite rezervnu kopiju Vaših dokumenata na zaštićenom mediju (usb, cd, dvd, itd)

3.nikada ne otvarajte sumljive attachment-e ni kada su u pitanju dobro poznati tipovi dokumenata kao što su npr word, exell ili pdf. Ukoliko se pri otvaranju dokumenta iz attachment-a pojavi poruka u kojoj se nudi pokretanje nekog programa/aplikacije to nikako NE treba prihvati (NE kliknuti na ok/saglasan dugme)

4.Ukoliko niste sigurni da li je attachment u poruci zaražen ili ispravan, molimo Vas da datu poruku sa prilogom prosledite Vašim IT administratorima na proveru